Prednáška magistra Martina Vaceka: "Modálny dimenzionalizmus ako interpretácia modálneho diskurzu." (5. 2. 2015)