Prednáška Mgr. Barbory Řebíkovej (26. 4. 2017)

Prednáška s názvom "Informovaný estetický postoj" Mgr. Barbory Řebíkovej (Katedra politologie a filozofie FF UJEP, Ústí nad Labem, ČR), ktorá sa konala 26. apríla 2017.