Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednáška profesora Mariána Zervana a docentky Moniky Mitášovej: "Interpretačné metódy v architektúre." (6. 11. 2014)