Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednáška profesora Petra Sýkoru: "Falošná interpretácia akademickej politiky." (28. 4. 2016)