Prednášky doktora Jakuba Stejskala a docenta Bohumila Fořta (26. 10. 2016)