Prednášky doktora Josefa Petrželku (12.-13. 11. 2014)

Od kamene k prvnímu nehybnému hybateli (12. 11. 2014)

Od „jest“ k prvnímu nehybnému hybateli (13. 11. 2014)