Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednášky doktorky Veroniky Konrádovej a docenta Aleša Havlíčka (10. 4. 2015)

Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.: Diké a dikaiosyné v řecké literární a filosofické tradici

doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.: Svoboda a odpovědnost