Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ŠVA 2015 (25. 3. 2015)

Jozef BALÁK: Filozofické dôsledky perdurantizmu

Bronislava ČERNEKOVÁ: Interpretácia rozlíšenia typ - token u Margolisa a Kivyho

Karol PAVLOVKIN: Morálka poznania