Argumentácia a kritické myslenie

Katedra filozofie organizuje kolokvium k výučbe argumentácie a kritického myslenia, ktoré sa koná 20. 4. 2017 v miestnosti č. F342 od 10.00 - 15.00. Na podujatí sa zúčastnia kolegovia z filozofických fakúlt z Brna, Olomouca, Bratislavy, Trnavy a Ružomberka. Program a anotácie príspevkov nájdete v prílohe. Podujatia nie je určené len pre filozofov, ale pre kohokoľvek, kto by chcel vo svojej výučbe prvky argumentácie a kritického myslenia podporiť a vylepšiť.