Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Eric Voegelin: Nová veda o politike

Katedra filozofie vás pozýva na prednášku Mgr. Igora Paulíčka, Ph.D. Eric Voegelin: Nová veda o politike. Prednáška sa bude konať 1. marca 2017 o 13:50 v miestnosti č. 342 na Tajovského 40.

Viac informácií o podujatiach katedry filozofie.