Gratulujeme víťazovi celoslovenskej ŠVA

Gratulujeme S. Spodniakovi, študentovi učiteľstva filozofie na FF UMB, za prvé miesto v celoslovenskom kole študentskej vedeckej aktivity, ktoré organizovalo Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave, 10. 11. 2017. Cenu mu odovzdal predseda poroty celoslovenskej súťaže na pôde Katedry filozofie FF UMB.

Gratulujeme!

Prílohy ku stránke: