Informovaný estetický postoj

Katedra filozofie vás pozýva na prednášku Informovaný estetický postoj Mgr. Barbory Řebíkovej (Katedra politologie a filozofie FF UJEP, Ústí nad Labem, ČR), ktorá sa koná 26. apríla 2017 (streda) o 9:45 v miestnosti č. 342 na Tajovského 40.