Pokyny pre odovzdávanie záverečných prác

Pokyny pre odovzdávanie záverečných prác (ZP) v Bc. a Mgr. stupni štúdia – denná/externá forma:

ZP musí byť zaevidovaná na ŠO a odovzdáva sa na sekretariáte Kfi:

-         2 ks zviazané výtlačky ZP

-         2 ks licenčná zmluva

-         1 ks analytický list

-         1 ks CD v pevnom obale s nahratou ZP v PDF formáte

( licenčná zmluva, analytický list, CD vložene v euroobale )