Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

študentské tútorstvo

Študentské tútorstvo je pomoc starších študentov tým, ktorí začínajú, prípadne nie sú si istí riešením bežných administratívnych problémov. Študentskou tútorkou pre bakalársky stupeň je Kristína Sakáčová (kristina.sakacova@student.umb.sk) a pre magisterský stupeň Bc. Barbora Bystrianska (barbora.bystrianska@student.umb.sk). Komunikácia je možná e-mailom alebo zapojením sa do facebookovej skupiny „Filozofi z UMB“.