Publikácie

Úvod do logiky. Filozofická propedeutika pre bakalárske štúdium (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:VEVERKA, J. L.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-273-8

učebnica

Úvod do sociálnej filozofie (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:ĎURIAČ, M.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-284-3

učebnica

Vybrané filozoficko-etické otázky súčasného človeka

Vybrané filozoficko-etické otázky súčasného človeka (Zborník)

Autor/Kolektív:BAĎUROVÁ, B. - KOVÁČOVÁ, D. (eds.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FHV UMB (CD-ROM)
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0340-4

zborník

Vybrané kapitoly zo sociálnej filozofie (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:ĎURIAČ, M.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-234-7

učebnica

Základné etické kategórie. (Systematická etika) (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:ONDREJKOVÁ, A.
Vydavateľstvo:Banská Bystrica . FHV UMB
Rok vydania:1998ISBN:80-8055-162-6

skriptá

Základy sociológie pre bakalárske štúdium (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:VEVERKA, J. L.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-194-4

učebnica