Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky

Informácie o publikácii

Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky

Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky

Autor/Kolektív:VEVERKA, L. J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001
ISBN:80-8055-485-4

zborník