Fenomén duchovnosti v súčasných spoločenských premenách

Informácie o publikácii

Fenomén duchovnosti v súčasných spoločenských premenách

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1998
ISBN:80-8055-073-5

zborník