Človek v súčasných duchovných premenách

Informácie o publikácii

Človek v súčasných duchovných premenách

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J. - PALENČÁR, M. - VIŠŇOVSKÝ, E. - KOVÁČIK, M. (eds.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1997
ISBN:80-8041-187-5

zborník