Dejiny sociálno-filozofického myslenia II. Od zrodu novoveku po súčasnosť

Informácie o publikácii

Dejiny sociálno-filozofického myslenia II. Od zrodu novoveku po súčasnosť

Autor/Kolektív:PALENČÁR, M.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000
ISBN:80-8055-402-1

učebnica