Človek a osamelosť

Informácie o publikácii

Človek a osamelosť

Človek a osamelosť

Autor/Kolektív:Ján Šlosiar, Miroslav Duško, Marián Palenčár eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0896-6
Počet strán:264

Aby sme mohli pochopiť osamelosť v jeho komplexnosti, je potrebné vyjasniť si základné filozoficko-metodologické otázky jej explikácie a zoznámiť sa zo základnými pojmami, ktoré s ňou súvisia. Pri skúmaní osamelosti je dôležité...