Aktuálne filozoficko-etické otázky súčasného človeka

Informácie o publikácii

Aktuálne filozoficko-etické otázky súčasného človeka

Aktuálne filozoficko-etické otázky súčasného človeka

Autor/Kolektív:BAĎUROVÁ, B. - KOVÁČOVÁ, D. (eds.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0341-1

anotacia