Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Autenticita a spolubytie ako dimenzie ľudského života