Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Formulácia a reformulácia zmyslu života človeka v jeho hodnotovom systéme (filozofické skúmania)