Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín - učebné texty

Informácie o projekte

Chapters from the current philosophy of history - textbooks

Číslo projektu:KEGA č. 3/5158/07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Juraj ŠUCH, PhD.
Zahraničný projekt:nie