Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou

Informácie o projekte

The issue of boundaries between philosophy, art and science

Číslo projektu:VEGA č. 1/3599/06
Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.
Zahraničný projekt:nie