Problém interpretácie – ontologické, metodologické a epistemologické aspekty

Informácie o projekte

Problem of Interpretation – Ontological, Methodological and Epistemological Aspects

Číslo projektu:VEGA č. 1/0519/14
Doba riešenia:1. jan. 2014 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:prof. PhDr. Tatiana SEDOVÁ, CSc.
Zahraničný projekt:nie