Problém osamelosti v živote súčasného človeka (filozofické skúmania)

Informácie o projekte

The issue of loneliness in the life of a contemporary man

Číslo projektu:VEGA č. 1/0182/13
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:prof. PhDr. Ján ŠLOSIAR, CSc.
Spoluriešitelia:Palenčár Marián, doc., CSc.
Krchnák Peter, doc. PhDr., CSc.
Jančovič Ivan, doc., PhD.
Šlosiariková Katarína, PhDr.
Jankovičová Paula, Mgr.
Kováčová Jana, Mgr.
Zahraničný projekt:nie