Problém utrpenia v živote súčasného človeka

Informácie o projekte

Suffering in the life of a contemporary man

Číslo projektu:VEGA č. 1/0100/10
Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:prof. PhDr. Mária NEMČEKOVÁ, CSc.
Spoluriešitelia:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.
Zahraničný projekt:nie