Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Problém utrpenia v živote súčasného človeka