Reflexia Homéra v antickej filozofii

Informácie o projekte

Homer in Ancient Philosophy

Číslo projektu:VEGA č. 1/0017/12
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Ulrich WOLLNER, PhD.
Spoluriešitelia:Zástupca vedúceho grantu: Mgr. Jaroslav CEPKO, PhD.
Riešitelia z KFI:
PhDr. Paula JANKOVIČOVÁ
Zahraničný projekt:nie