Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rôzne podoby chápania negatívnej slobody v súčasnej (liberálnej) politickej filozofii