Science, Religion, Philosophy: A Search for Communication and Tolerance

Informácie o projekte

Číslo projektu:Metanexus institut, J. Templeton Foundation,
Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.
Zahraničný projekt:áno