Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Science, Religion, Philosophy: A Search for Communication and Tolerance