Vysokoškolská učebnica z filozofie prírodných vied

Informácie o projekte

Textbook of Philosophy of Natural Sciences

Číslo projektu:KEGA č. 012UMB-4/2011
Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Miloš TALIGA, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Martin SCHMIDT, PhD.
Zahraničný projekt:nie