Vysokoškolská učebnica z filozofie umenia

Informácie o projekte

Textbook of Philosophy of Art

Číslo projektu:KEGA č. 023UMB-4/2012
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Michal ŠEDÍK, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Miloš TALIGA, PhD.
Zahraničný projekt:nie