Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vývoj pojmu hanby v antickej a súčasnej morálnej filozofii s dôrazom na jej etické funkcie