Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii