Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7314
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 314

Profesori

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7317
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
3. poschodie č. 317
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.

prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7319
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
3. poschodie č. 319

Docenti

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 321
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor siete CEEPUS

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 318

Odborní asistenti

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor ECTS a študijný poradca

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 318
PhDr. Andrea Klimková, PhD.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048/446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316
PhDr. Daniela Kováčová PhD.

PhDr. Daniela Kováčová PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316
doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

Dekan, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321, 048 446 7421
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 321
Mgr. Michal Šedík, PhD.

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7314
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 314
Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7320
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 320

Nepedagogickí zamestnanci

Kováčová Jana

Kováčová Jana

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 7115, 0915829051
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
115