Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7314
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 314

Profesori

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7317
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
3. poschodie č. 317
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.

prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Garant študiného programu Systematiská filozofia 3. stupeň, Sociálna filozofia 2. stupeň, Sociálna filozofia 1. stupeň

Telefónne číslo:
048 446 7319
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
3. poschodie č. 319

Docenti

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 321
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 318

Odborní asistenti

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 318
Martin Schmidt

Martin Schmidt

Dekan, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 321
Mgr. Michal Šedík, PhD.

Mgr. Michal Šedík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7314
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 314
Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7320
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 320

Nepedagogickí zamestnanci

Mária Vigašová

Mária Vigašová

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 7315
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
3. poschodie č. 315