Fotogaléria - 1. workshop, 21.-22.11. 2019 / Photo gallery

WORKSHOP, november 2019

V dňoch 21. a 22.11. 2019 sa pod vedením prof. Dr. Wolfganga Schulzeho a expertky Dr. Ilony Schulzeovej uskutočnil na KGE FF UMB v Banskej Bystrici  prvý plánovaný celodenný workshop (8:00 - 18:00 h). Workshopu sa zúčastnili všetci členovia riešiteľského tímu. Workshop a diskusia boli zamerané najmä na vytvorenie jednotnej spoločnej databázy, diskutovalo sa aj o  praktických otázkach a sporných bodoch  jednotlivých čiastkových výskumov.