Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prezentovanie výsledkov projektu / Presenting the project results

PROPAGÁCIA PROJEKTU / PROJECT PROMOTION (PREDNÁŠKY / LECTURES)

Recenzia na CD- zborník v Kritika prekladu 2022 2/2 - Kritika prekladu pod názvom Dynamika jazykovej krajiny (PaedDr. HEDVIGA KUBIŠOVÁ, PhD.): v prílohe

_________________________________________________________________________________________________

Týždeň vedy a techniky na Slovensku (7. - 11. november 2002) - prezentácia plágátov k jazykovej krajine

https://tyzdenvedy.sk/podujatia/jazykova-krajina-v-meste-a-mesto-v-jazykovej-krajine/

Otvorenie výstavy v Štátnej vedeckej knižnici (9.11. 2022):

 

 

Recenzia na CD- zborníky v ToP 2022 (Prof. PhDr. IVANA ČEŇKOVÁ, CSc.): v prílohe

 ________________________________________________________________________________________________

Výstava Jazyková krajina v meste a mesto v jazykovej krajine

Prezentácia v prílohe

_________________________________________________________________________________________________

Dňa 4.5. 2022 sa v rámci podujatia s názvom Akademické rendezvous, ktoré už dlhšie obdobie organizuje Filozofická fakulta UMB v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UMB, uskutočnilo 17. pracovné stretnutie CLLP. Toto stretnutie sa uskutočnilo formou rozhovoru, ktorý moderoval prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť FF UMB docent Imrich Nagy. 

Hlavnou témou stretnutia na tému Jazyková krajina v pohybe sa rozprával s riešiteľmi projektu prof. Jaromírom Krškom, doc. Zdenkom Dobríkom a Dr. Evou Molnárovou. Účastníci rozhovoru predstavili tému najmä v kontexte prebiehajúceho projektu. 

V rozhovore sa prítomní zamerali na rôznorodosť vymedzenia pojmu jazyková krajina a predstavenie daného projektu, t. j. akým spôsobom vznikla idea vytvoriť projekt zameraný na predmetnú tému, ciele a jedinečnosť projektu, súčasný stav riešenia projektu a prezentáciu doterajších výsledkov projektu, projektové aktivity v nadchádzajúcom období. V rozhovore sa opakovane objavoval akcent na dynamickosť, nepretržitú premenlivosť jazykovej krajiny, ktorá je podmienená rôznymi mimojazykovými kontextami, v ktorých sú obsiahnuté záujmy rôznych skupín a indivíduí. V súvislosti s tým rezonovali viaceré atribúty jazykovej krajiny – viacjazyčnosť, multimodalita, prítomnosť tradície a kreativity v jazykovej krajine, porovnávací aspekt jazykovej krajiny s dôrazom na jazykovú krajinu miest, ktoré sú zastúpené v projekte, aj ďalších miest mimo projektu. Do rozhovoru spontánne vstupovali tiež zástupcovia publika svojimi otázkami, podnetmi i  skúsenosťami, ktoré nadobudli počas vlastných výskumov. 

(doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.)

 

 

RECENZIA NA ZBORNÍK Od textu k prekladu XV, 2. časť Linguistic Landscape. Ed. A. Ďuricová - J. Lauková, Praha 2021.  

PaedDr. Hedviga Kubišová, PhD.:

O PREMENE JAZYKOVEJ KRAJINY SLOVENSKA S AKCENTOM NA MULTILINGVÁLNOSŤ

https://www.kritikaprekladu.sk/wp-content/uploads/2022/02/Kritika-prekladu-2_2_2021.pdf#page=3

 ____________________________________________________________________________________________________

29. apríl 2021 Koncept jazykovej krajiny - on-line prednáška Jazyková krajina v meste – mesto v jazykovej krajine (prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.) - FF KU Ružomberok

Link: https://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/filozoficka-fakulta/71702-o-jazykovej-krajine

 

11. máj 2021 Koncept jazykovej krajiny - on-line prednáška Jazyková krajina v meste – mesto v jazykovej krajine (prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.) - Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přirodovědní fakulty Slezké univerzity v Opave