Propagácia projektu / Project Promotion

PROPAGÁCIA PROJEKTU / PROJECT PROMOTION (PREDNÁŠKY / LECTURES)

29. apríl 2021 Koncept jazykovej krajiny - on-line prednáška Jazyková krajina v meste – mesto v jazykovej krajine (prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.) - FF KU Ružomberok

Link: https://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/filozoficka-fakulta/71702-o-jazykovej-krajine

 

11. máj 2021 Koncept jazykovej krajiny - on-line prednáška Jazyková krajina v meste – mesto v jazykovej krajine (prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.) - Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přirodovědní fakulty Slezké univerzity v Opave