Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Noc výskumníkov v OC Európa v Banskej Bystrici, 25.9.2015