Prekladateľská súťaž "Sesam, öffne dich!"

Prekladateľská súťaž Sesam, öffne dich!

Celoslovenská prekladateľská súťaž Sezam, otvor sa! pre žiakov základných a  stredných škôl a študentov vysokých škôl sa uskutočnila pred VII. konferenciou SUNGu 2004.

   

 

 

Výstava prekladateľských prác z nemčiny do slovenčiny a naopak, ktoré boli aj výtvarne spracované, bola nainštalovaná počas konferencie. Odborná komisia odmenila najvydarenejšie preklady vecnými cenami – nemeckými knihami, CD, reklamnými predmetmi a pod. Garantom súťaže bola doc. PhDr. Zuzana Bohušová PhD. Z najkrajších vybraných prác bol zostavený kalendár na r.2005.