Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prezentácia knihy a diskusia: Jozef Tancer "Rozviazané jazyky"