Reprezentácia katedry germanistiky na letnej škole v Gruzínsku

V dňoch 23. 6. – 2. 7. 2013 sa uskutočnila letná akadémia na Tbiliskej univerzitnej pôde  (Gruzínsko) v rámci projektu DAAD „Prevencia konfliktov na Južnom Kaukaze, v Strednej Ázii a Moldavsku“. DAAD poveril realizáciou projektu IB-Hochschule v Berlíne, s ktorou FF UMB podpísala v minulom období partnerskú zmluvu o spolupráci. Na letnej akadémii sa zúčastnili študenti učiteľstva, prekladateľstva a tlmočníctva, žurnalistiky a verejnej správy z univerzít v Tbilisi, Jerevane a v Baku, ktorí budú výrazne ovplyvňovať spôsob interkultúrnej komunikácie v Zakaukazsku.

Na projekte participujú okrem študentov a pedagógov z vyššie uvedených univerzít aj členovia Katedry germanistiky FF UMB Uli Rothfuss, Zdenko Dobrík, Mária Bieliková a Jana Lauková.

Cieľom projektu bolo a naďalej aj zostáva komunikačne zblížiť študentov z krajín, ktoré sú už dlhšie obdobie vo vzájomnom konflikte (Arménsko, Azerbajdžan). Prostredníctvom prednášok a workshopov v Gruzínsku, v krajine s určitou mediačnou tradíciou, získali študenti teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ako zabrániť vzniku neproduktívnych konfliktov a  ako už vzniknuté konflikty riešiť prostredníctvom efektívnych komunikačných stratégií.

Prednášajúci a  vedúci workshopov venovali pozornosť najmä interkultúrnej komunikácii. Poukázali na skutočnosť, že kultivované rozvíjanie interkultúrnej komunikácie je nepretržitý proces. V tejto súvislosti analyzovali o. i. aj vzájomné komunikačné úskalia v minulosti medzi jednotlivými stredoeurópskymi kultúrnymi spoločenstvami.

Prednášky, ktoré odzneli na letnej akadémii budú publikované v projektovom zborníku.