Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

IDEÁL A REALITA: Spolupráca prekladateľa s prekladateľskou agentúrou

Katedra germanistiky v spolupráci s Občianskym združením Filológ dňa 19.10.2017 už po štvrtý raz zorganizovala odbornú prednášku z cyklu „Ideál a realita“. Tentoraz s podtitulom „Spolupráca prekladateľa s prekladateľskou agentúrou“. Pozvanie prijala spolumajiteľka prekladateľskej agentúry ASAP-translation.com, s.r.o. z Nitry, ktorá ročne vyhotoví cca. 10 000 prekladov, Mgr. Katarína Absolonová.

Keďže sama má na starosti kompletnú produkciu spoločnosti, t.j. preklady, tlmočenie, titulkovanie, ako aj iné doplnkové jazykové služby klientom, riadi a zastupuje prácu projektových manažérov a okrem toho je tiež absolventkou VŠ v odbore anglický jazyk s praxou v prekladateľstve, bola skutočne ideálnym človekom na to, aby našim študentom translatológie porozprávala o komplexnom fungovaní prekladateľskej agentúry.

Paleta tém, ktorým sa hostka venovala, bola naozaj široká a pestrá. Oboznámila publikum so systémom práce prekladateľskej agentúry vo všeobecnosti, pričom mala pripravené naozaj obrovské množstvo detailných informácií od prvého kontaktu medzi agentúrou a prekladateľom, podmienkach, výhodách a nevýhodách ich spolupráce, cez popis manažovania konkrétneho prekladateľského projektu (systém oslovovania konkrétnych prekladateľov podľa špecializácie, dostupnosti a pod., priebežná kontrola prekladateľov, ktorá je nutná v záujme dodania kvalitného prekladu a dodržiavania termínov, poskytovanie pomocných materiálov, noriem týkajúcich sa pravidiel písania a úpravy písomností, budovanie slovníkových databáz, tzv. glosárov, korektúry, feedback) až po technické kompetencie prekladateľa a tipy a triky práce s konkrétnymi CAT nástrojmi, ale aj bežne dostupnými textovými editormi a Slovenským národným korpusom.  

Obsahy boli teda veľmi praktické a obohacujúce, doslova šité na mieru študentom, ktorí už onedlho pôjdu do praxe.