"IDEÁL A REALITA: Tlmočenie do posunkového jazyka" prednáška s Mgr. Róbertom Šarinom

Ticho premenené na slová...

Tlmočenie do posunkového jazyka

 

Katedra germanistiky v spolupráci s Katedrou translatológie a Občianskym združením

Filológ zorganizovala prednášku Ideál a realita: Tlmočenie do posunkového jazyka. Naše

pozvanie prijal Mgr. Róbert Šarina, ktorý sa profesionálne venuje tlmočeniu do slovenského

posunkového jazyka. Prednáškový cyklus Ideál a realita o tlmočníckej empírii iniciovala

a odborne garantuje doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. Tradične ide o prepojenie praxe s

akademickou pôdou a priblíženie profesionálnych skúseností zaujímavých osobností. Tento

rok sa podujatie konalo 9. novembra 2016 a zaradilo sa aj do Týždňa vedy a techniky.

Zároveň bolo obohatením programu počas Dňa otvorených dverí na Filozofickej fakulte

UMB. Moderátorkou bola Mgr. Antónia Jurečková.