Mobilitná rošáda v rámci translatologickej siete CEEPUS

Mobilitná rošáda v rámci translatologickej siete CEEPUS

V zimnom semestri 2017 sa uskutočnila učiteľská výmena v rámci siete CEEPUS CIII-AT-0119-12-1718 *e-Bologna* – Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe medzi Maďarskom a Slovenskom. Docentka Zuzana Bohušová vyučovala v októbri na Univerzite Miskolc a pani Márta Farkasné Puklus vyučovala v novembri na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Výučba prebiehala v nemeckom jazyku. Doc. Bohušová, ktorá je garantkou tejto siete za UMB, prednášala maďarským študentom o tzv. komunitnom tlmočení (pre znevýhodnené skupiny osôb) a preberala s nimi dôležitosť a aktuálnosť ústnej komunikácie, ako aj výslovnostné osobitosti nemčiny. Pani Farkasné Puklus mala prednášku o tlmočení na súdoch v Maďarsku, ktorú študenti prekladateľstva – tlmočníctva (PT) simultánne tlmočili do slovenského jazyka. Bola to jednak simulácia konferenčného tlmočenia (prostredníctvom tlmočníckej techniky) a teda výborné tlmočnícke cvičenie, jednak zaujímavá prezentácia projektových výsledkov z teórie a praxe tlmočenia. Mobilitná rošáda prebehla veľmi úspešne a bola obohacujúcou aktivitou pre všetkých zúčastnených.

V letnom semestri 2018 pokračuje sieť študijným pobytom študentky nemeckého a talianskeho jazyka odboru PT v Centre translatológie Viedenskej univerzity.

Okrem spomínaných univerzít sú partnermi v sieti ďalšie univerzity z Maďarska, Česka, Slovinska, Čiernej Hory, Rumunska, Srbska a Macedónska. CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program univerzitných mobilít študentov, doktorandov a učiteľov VŠ.