Návšteva nemeckého kultúrneho atašé pána Mariana Gordzielika dňa 4.10.2017

Dňa 4.10. 2017 nás poctil svojou návštevou pán Marian Gordzielik, vedúci oddelenia pre tlač a kultúru Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave. Cieľom stretnutia boli zaujímavé a aktuálne témy - situácia v Nemecku po voľbách do Bundestagu, budúcnosť Európy, podpora výučby nemeckého jazyka a spolupráca pri podpore nemeckého jazyka.

Ďakujeme za podnetné a zaujímavé stretnutie!