Návšteva profesora Hansa-Waltera Schmidt-Hannisu z Írskej národnej univerzity NUI Galway

 
Írsko-germanistická návšteva
 
V apríli 2018 sa na našej katedre uskutočnila pracovná návšteva profesora Hansa-Waltera Schmidt-Hannisu z Írskej národnej univerzity NUI Galway. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie doc. PhDr. Zuzany Bohušovej, PhD.
Profesor Schmidt-Hannisa je honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Írsku. Ako germanista a literárny vedec sa zaujíma o spoluprácu s inými pracoviskami zahraničnej germanistiky. Z diskusií vyplynula možnosť požiadať DAAD o vytvorenie miest praktikantov pre našich študentov v Galway a pre írskych študentov u nás. Bol by to ďalší krok perspektívnej kooperácie s Írskom (zmluva Erasmus+ na roky 2018-2021 bola uzatvorená s Univerzitou Cork).